Fåfängan Tor 2/7
Gäst hos Lindboms Fåfänga
Datum:
Tor 2/7
Ställe:
Adress:
Klockstapelbacken 3
116 41 Stockholm
Stad:
Stockholm
Kommentarer:
Gästspel på Lindboms Fåfänga